Slechte communicatie vaak oorzaak van stress binnen een relatie

oorzaak van stress binnen relatie

In het beste geval kunnen relaties, zowel romantische als platonische, een van de sterkste bronnen van geluk en stressverlichting zijn. Ze kunnen positieve ervaringen bieden, ons humeur hoog en stabiel houden en een bron van steun zijn in moeilijke tijden.


In het slechtste geval kunnen relaties echter giftig aanvoelen en een belangrijke bron van stress zijn. Deze stress kan van het constante, laaggradige type zijn, de intermitterende stress die een zekere mate van angst creëert, zelfs wanneer de dingen goed gaan, of een verscheidenheid aan andere vormen van stress.

 

Veel van wat een relatie stressvol of stressverlichtend kan maken, is het soort communicatie dat de relatie samenhoudt. Gezonde communicatie kan ons in staat stellen om bijna elke storm te doorstaan en kan ervoor zorgen dat de dingen van dag tot dag goed blijven gaan.

 

Als de communicatie open en duidelijk is, worden kleine problemen snel en gemakkelijk opgelost, en gaat de relatie verder. Als de communicatie minder gezond is, kunnen kleine problemen uitgroeien tot grotere problemen en kan wrok groeien.

 

Hier zijn enkele ongezonde vormen van communicatie die je kunt vermijden, en hoe ze stress veroorzaken. U zult ook gezondere manieren vinden om te communiceren in al uw relaties. Enkele dingen die een slechte communicatie vormen zijn:

Op zoek naar een relatiecoach?

Vind je coach via Coachregio en kom eenvoudig in contact.

Niet echt luisteren

Er zijn verschillende vormen van slecht luisteren, en ze slijten allemaal relaties op een of andere manier. Zo is er het luie luisteren van iemand die niet echt oplet maar beleefd zegt: “Uh-huh…uh-huh.” Dit is slechts in lichte mate schadelijk, maar het kan een relatie beschadigen wanneer het eenzijdig of chronisch is, en wanneer een partner zich realiseert dat veel van wat hij zegt niet echt wordt gehoord of onthouden. Hierdoor kan iemand zich minder gewaardeerd voelen dan hij zou willen.

 

Nog schadelijker is het soort slecht luisteren waarbij een belangrijke discussie plaatsvindt en één persoon slechts op zijn beurt wacht om te spreken in plaats van echt te horen wat zijn partner zegt.


Dit creëert een situatie waarin er niet echt geluisterd wordt, waardoor er geen begrip kan ontstaan. Dit verspilt de tijd van beide mensen en brengt hen niet dichter bij elkaar wanneer persoonlijke details worden gedeeld, en niet dichter bij een oplossing wanneer dit gebeurt in een belangrijke discussie.


Misschien wel de schadelijkste vorm van slecht luisteren is wanneer één persoon simpelweg weigert te luisteren of zelfs maar probeert de andere kant te begrijpen. Dit gebeurt maar al te vaak en creëert vaker wel dan niet een patstelling.

Hoe het stress creëert

Dit kan gaan van een partner die het gevoel heeft dat zijn tijd wordt verspild tot het gevoel dat hij wordt gedevalueerd, tot het gevoel dat de relatie hopeloos is als het erop aankomt zich gehoord of begrepen te voelen.

Wat je in plaats daarvan kunt proberen:

Probeer in de eerste plaats aanwezig te zijn wanneer u communiceert. Gebruik actieve luisterstrategieën, zoals het herhalen van wat je hebt begrepen van wat de ander heeft gezegd. Probeer gevoelens te bevestigen, en probeer er zeker van te zijn dat je echt luistert, net zoveel als je gehoord wilt worden. Het is meer dan de moeite waard.voordoen.

Passief-agressieve communicatie

Ook deze vorm van communicatie kan zich op vele manieren uiten. De ene partner kan de andere ondermijnen door ergens mee in te stemmen en het dan “te vergeten”, of door te doen alsof hij het ermee eens is, maar de volgende keer dat het onderwerp ter sprake komt het tegenovergestelde te zeggen. Passief-agressiviteit kan zich ook uiten in voortdurende onenigheid over kleine kwesties, vooral in het bijzijn van anderen.

Hoe het stress veroorzaakt

Dit kan stressvol zijn, deels omdat passief-agressiviteit moeilijk is aan te pakken; het kan gemakkelijk worden ontkend, waardoor een “gaslighting”-situatie ontstaat. Het kan ook een laaggradige stress opleveren om het gevoel te hebben dat je communiceert met iemand die niet begrijpt of niet onthoudt wat er gezegd wordt of er gewoon niet om geeft.

Wat je in plaats daarvan kunt proberen:

Ook hier kan actief luisteren helpen. Ook nuttig is directe communicatie, waarbij je direct praat als je een meningsverschil of een probleem met iemand hebt. Het gebruik van “ik-boodschappen” (bijvoorbeeld: “Ik voel me gefrustreerd als…”) kan anderen helpen te begrijpen hoe u zich ook voelt. Dit lijkt misschien op het conflict op het moment, maar het omzeilt eigenlijk conflicten op de lange termijn door problemen op te lossen op het moment dat ze zich voordoen.

Agressieve communicatie

Agressieve communicatie is openlijk vijandige communicatie, met inbegrip van kritiek of zelfs schelden. Het devalueert de andere persoon openlijk, waardoor mensen zich defensief voelen en er geen sluier over het openlijke conflict ligt.

Hoe het stress creëert

Het voelt nooit goed om aangevallen te worden. Degenen die agressieve communicatietactieken gebruiken, zijn meer geïnteresseerd in macht en “winnen” dan in het bereiken van begrip. Dit brengt het conflict naar een nieuw niveau en maakt wederzijds begrip ongrijpbaar.

Wat je in plaats daarvan kunt proberen:

Het voelt nooit goed om aangevallen te worden. Degenen die agressieve communicatietactieken gebruiken, zijn meer geïnteresseerd in macht en “winnen” dan in het bereiken van begrip. Dit brengt het conflict naar een nieuw niveau en maakt wederzijds begrip ongrijpbaar.

Stress binnen een relatie kan zoals gezegd grote gevolgen hebben en vaak gaan dingen hun eigen leven leiden. Het is daarom cruciaal om een probleem of situatie vroeg bespreekbaar te maken of aan te pakken. Mochten jullie hier samen moeilijk uitkomen, ook met de bovenstaande adviezen, dan kan je via Coachregio de hulp inschakelen van een goede relatiecoach in jouw regio.