Verschil tussen Coach en Psycholoog

Verschillen coach psycholoog

Het grote verschil tussen coaching en therapie is de focus van het werk: coaching richt zich op het stellen en bereiken van doelen, terwijl therapie zich richt op geestelijke gezondheid en emotionele genezing.

Als je je leven ten goede wilt veranderen, kan het uiterst nuttig zijn om met iemand van buitenaf te spreken. Therapie en Coaching zijn twee diensten die talloze mensen hebben geholpen hun beste leven te leiden, maar ze worden vaak verward, omdat er veel overlapping is tussen elk van deze gebieden.

Op zoek naar coach?

Vind je coach via Coachregio en kom direct in contact.

Psychologen en andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg concentreren zich, in tegenstelling tot life coaches, op genezing, het aanpakken van mentale gezondheidsproblemen en het helpen van individuen bij het verwerken van trauma’s en andere vroegere problemen. Psychologen zijn geaccrediteerde beoefenaars van de geestelijke gezondheidszorg met een graad. Zij moeten een ethische standaard volgen en zich houden aan regels met betrekking tot de privacy van gegevens en permanente educatie.

Hoewel het werken met een life coach van vitaal belang is; je krijgt steun bij het omgaan met sommige onopgeloste problemen – ze kunnen geen stemmingsstoornissen, angststoornissen, verslaving of andere geestesziekten genezen. Een life coach is een beroep binnen welzijn dat gespecialiseerd is in het helpen van individuen om hun potentieel te vinden en te bereiken.

Een life coach geeft geen therapie aan mensen die lijden aan stoornissen, maar helpt hen in plaats daarvan hun volledige potentieel te bereiken en de persoon te worden die ze willen zijn. De meeste life coaches zijn gespecialiseerd op gebieden als loopbaan, leefstijl, of relaties. Zij zullen je helpen je onzekerheden te overwinnen, uw zelfvertrouwen te vergroten; dit alles terwijl zij je verantwoordelijk houden. Via Coachregio vind je geverifieerde coaches op alle gebieden, om je persoonlijke reis te ondersteunen.

De coach zal je helpen om je huidige toestand te analyseren, je afleidingen te achterhalen, en je in staat stellen om eventuele barrières of belemmeringen onder ogen te zien, in plaats van er doof voor te blijven. Coaches helpen je om een op maat gemaakte strategie en actieplan op te stellen die nodig is om gewenste resultaten in je leven te bereiken.

De relatie tussen een coach en zijn coachee/cliënt is geen eenrichtingsverkeer. In plaats daarvan is het een tweerichtingsrelatie. De coachingsessies met een coach kunnen je helpen om in de eerste plaats de volgende doelstellingen te bereiken, naast vele andere:

  • Identificeren van je doel, krijg een duidelijke visie, en bedenk een functionele strategie om het te bereiken.
  • Leer van de ervaring van je coach om je doelen te wijzigen en verwezenlijken.

Coaches vs. Psychologen

Hier zijn vijf verschillen tussen coaching en psychotherapie om je te helpen beslissen wie meer geschikt is om je te helpen op je reis.

Coaches vs. Psychologen

Een van de belangrijkste onderscheidende factoren tussen psychologen en coaches is dat psychologen zijn opgeleid om mensen te helpen die te maken hebben met psychische aandoeningen, en coaches zijn dat niet.

Hoewel er veel stigma’s bestaan rond psychische aandoeningen, komen psychische problemen vaker voor dan ooit: één op de vijf Nederlanders heeft er ooit mee te maken.

Als je hulp zoekt voor een veelvoorkomend geestelijk gezondheidsprobleem zoals depressie, angst of posttraumatische stressstoornis (PTSS), dan is therapie de aangewezen weg.

Oriëntatie op het verleden vs. de toekomst

Over het algemeen is coaching meer gericht op het helpen bereiken van je toekomstige doelen, terwijl psychotherapie meer gericht is op het verleden en het heden. Dat gezegd hebbende, veel coaches moeten in staat zijn om je te helpen begrijpen hoe het verleden bijdraagt aan je heden, en psychologen kunnen je helpen je toekomstige doelen te bereiken.

De focus bij psychotherapie ligt meer op het helen van het verleden, terwijl de focus bij coaching meer ligt op het bereiken van waar je nu wilt zijn.

Verschillen in betaling

Omdat psychotherapie gaat over de behandeling van een psychisch probleem, kan het worden gedekt door je verzekeringsmaatschappij als je voldoet aan de criteria voor een psychische stoornis en de verzekeringsmaatschappij psychotherapie medisch noodzakelijk acht om je te helpen beter te worden.

Coaching wordt meestal niet gedekt door de ziektekostenverzekering, omdat de focus van coaching niet ligt op de behandeling van een ziekte.

Accreditatie

Om legaal psychotherapie te kunnen geven, heeft men een geavanceerde graad en een staatsvergunning nodig om te praktiseren. Om een vergunning voor psychotherapie te krijgen, moet men aan bepaalde criteria voldoen, waaronder een examen en een bepaald aantal uren praktijkervaring onder supervisie.

Hoewel er veel certificeringsprogramma’s voor coaching zijn, zijn er geen bestuursorganen voor levens- of succescoaches. Ondanks het ontbreken van een bestuursorgaan op het gebied van coaching, bieden veel coaches geweldige diensten aan en sommigen werkten oorspronkelijk als psychologen.

Diensten

Psychologen hebben te maken met meer beperkingen dan coaches als het gaat om waar en hoe zij diensten kunnen aanbieden. Zij moeten bijvoorbeeld een vergunning hebben in de staat waarin zij praktiseren, terwijl coaches in de gehele Verenigde Staten en internationaal kunnen werken.

Psychotherapie wordt meer traditioneel aangeboden van aangezicht tot aangezicht in een kantoor, terwijl coaching vaak over de telefoon of via het internet gebeurt. Toch bieden sommige psychologen diensten aan via de telefoon of via het internet en sommige coaches hebben kantoren waar zij cliënten ontvangen. Sommige coaches kiezen ervoor om cliënten in een openbare omgeving te ontmoeten, wat zeldzamer is voor psychologen.

Samenvattend

De bovenstaande verschillen zijn generalisaties en gelden niet voor alle psychologen en coaches. In werkelijkheid kunnen de verschillen tussen twee psychologen of twee coaches groter zijn dan het verschil tussen een coach en een psychologen, afhankelijk van wie ze zijn.

Als je niet duidelijk bent over of of hoe je een psychologen of coach moet kiezen, neem dan contact op met 3 tot 5 coaches en ontdek of hun aanpak bij jou past én of er een klik is.