Wat is NLP? Wat is Neuro Linguistisch Programmeren?

Wat is NLP

NLP staat voor neuro-linguïstisch programmeren. Het gaat om het gebruik van technieken die ontworpen zijn om het persoonlijke en professionele leven van een persoon te verbeteren. Deze technieken stellen individuen in staat om de kracht van taal te begrijpen, en hoe het plafonds en beperkende denkpatronen die onbewust zijn ontwikkeld kan doorbreken. Via Coachregio zijn meerdere coaches te vinden die je verder kunnen helpen middels NLP.

Neuro-linguïstisch programmeren is een methode om overtuigingen en gedragingen te beïnvloeden om ze te helpen bij een gewenst doel. Enkele belangrijke aspecten van NLP coaching om op te merken:

 • NLP maakt gebruik van perceptuele, gedrags- en communicatietechnieken om het voor mensen gemakkelijker te maken hun gedachten en handelingen te veranderen.
 • NLP coaches hebben een begrip van hoe gedragsexcellentie te bereiken door krachtige communicatie en zelfleiderschapsstrategieën
 • NLP coaching omvat Time Line Therapy. Dit is waar verbeelding wordt gebruikt om beperkende overtuigingen en gedachten uit te bannen die klanten belemmeren van fysiek en mentaal welzijn en maximale prestaties.

NLP coaching voor hulp als dit kan je helpen de gedachtepatronen te identificeren die onrust veroorzaken – vaak geassocieerd met angst of stress. Het is zeer effectief om van angsten en fobieën af te komen; met NLP training die je helpt om te ontspannen en negatieve gedachten die angst creëren te verdrijven. In NLP, is een beoefenaar een individu die een opleiding van een NLP instituut heeft ontvangen voor ten minste 300 uur en in staat is om NLP technieken te demonstreren die specifiek gericht zijn op het verbeteren van de prestaties van individuen in hun werkomgeving.

NLP beoefenaars helpen individuen om aanzienlijke winst in prestatieniveau te bereiken door het vergroten van hun zelfvertrouwen en eigenwaarde, het verbeteren van hun communicatievaardigheden en het beïnvloeden van de manier waarop ze over dingen denken. NLP biedt een stapsgewijs proces om dergelijke doelstellingen te bereiken. Beoefenaars helpen individuen verschillende vormen van communicatie-, emotionele en gedragsproblemen te overwinnen door middel van NLP-technieken. Bij het vak ligt de nadruk op het inzicht van individuen in hun gedachten en gevoelens; door het aanreiken van hulpmiddelen zoals boodschapconstructievaardigheden, submodaliteiten en NLP verankering.

NLP is een toegankelijk instrument van de moderne psychologie dat je kan helpen:

 • Stress te beheersen
 • Empathische gevoelens te verbeteren
 • Complexe situaties te begrijpen
 • Destructieve relatieproblemen oplossen
 • Communicatie vaardigheden te verbeteren
 • Het zelfvertrouwen opkrikken
 • Anderen helpen

Een NLP life coach beweert niet dat hij alle oplossingen kent. Het biedt een geweldige benadering van persoonlijke ontwikkeling en communicatie. Het stelt je in staat je leven beter te beheersen en probeert het beste uit uzelf te halen door je de controle te geven over je gevoelens en gedachten. Dit zal je helpen controle te houden over hoe de omgeving je beïnvloedt.

Principes van NLP

Vier regels staan bekend als NLP-poten, die heel gemakkelijk en ongecompliceerd in het dagelijks leven kunnen worden toegepast. Ze zijn als volgt:

1. Weet wat je wilt

Er is een NLP benadering die simpelweg werkt op het ideaal; hoe beter je weet wat je wilt, hoe groter je kansen om het te bereiken. Wat je ook doet, je moet de mogelijke uitkomsten kennen en vergelijken of de gevolgen overeenkomen met wat je wilt of niet. Je acties moeten de gewenste resultaten afleiden.

2. Wees bewust en alert

Organismen gebruiken geen taal om hun houding kenbaar te maken. Veel levende wezens, waaronder planten, dieren en mensen, gebruiken non-verbale technieken om hun boodschappen over te brengen. Zintuiglijke scherpte: met inbegrip van zien, horen, ruiken, en voelen, is zeer kritisch voor NLP.

Een paar vragen om jezelf te stellen…Maak je optimaal gebruik van je zintuigen? Hoor je op de juiste manier de dingen die je aandacht vragen? Reageer je op de kansen die op je wachten? Kan je non-verbale communicatie begrijpen?

3. Wees flexibel

Flexibel zijn stelt je in staat betrouwbare relaties met anderen op te bouwen, waardoor beide partijen zich op hun gemak voelen. Dit maakt je een goede communicator en verhoogt je effectiviteit.

4. Neem een fysiologie van uitmuntendheid aan

Onze gedachten beïnvloeden onze emoties en beïnvloeden onze fysiologie die leidt tot ons gedrag en onze acties. Daarom moet je nagaan of je fysiologie in overeenstemming is met het gewenste resultaat. Lichaamstaal brengt niet alleen boodschappen over in interpersoonlijke communicatie, maar speelt ook een belangrijke rol in intrapersoonlijke communicatie.

Wat kan NLP doen?

NLP is uiterst functioneel bij het aanpakken van de volgende problemen:

Stress en angst

Als je stress of angst voelt, kun je NLP coaching om hulp vragen, omdat dit je kan helpen de gedachtepatronen die onrust veroorzaken te identificeren. Zodra je jezelf zich de redenen achter de deprimerende gedachtepatronen realiseert, kun je ze uitdagen en het probleem oplossen. Het kan je dus helpen in je strijd tegen stress, angst en depressie. Bovendien is het ook zeer effectief om van angsten en fobieën af te komen. Angst en stress leiden tot irrationele angst. NLP coaching helpt je te ontspannen en de negatieve gedachten die angst creëren af te schudden.

Een van de essentiële dingen van NLP is dat het de verbinding tussen geest en lichaam begrijpt. Door de mentale capaciteiten te verbeteren, wordt een betere gezondheid van het lichaam verzekerd. Aan de andere kant wordt een slechte geestelijke gezondheid geassocieerd met vele andere lichamelijke ziekten.

Anderen helpen

NLP coaching stelt je in staat om beter te communiceren met de mensen die dicht bij je staan. De meeste problemen ontstaan door misverstanden in het communicatieproces. Wanneer je begint te beseffen wat een ander precies probeert over te brengen en hoe hij zich echt voelt, besef je dat verschillende mensen verschillende standpunten kunnen hebben, en dat iedereen gerespecteerd moet worden. Het helpt je om empathie te ontwikkelen en langdurige en sterke relaties met anderen op te bouwen.

Wees zelfverzekerd en voel je bekrachtigd

NLP coach practitioners en life coaches stellen je in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor je acties. Ze geven je de vaardigheden om moeilijke situaties in het leven aan te pakken. Door deze training kun je bijvoorbeeld leren hoe je het leven beter voor je kunt laten werken:

 • Het geeft je een groter gevoel van zelfvertrouwen, waardoor je de twijfels die je over jezelf hebt kunt wegnemen. NLP helpt je een beter inzicht te krijgen in je emoties, gedrag en overtuigingen.
 • Het stelt je in staat om slechte oude overtuigingen en gewoonten te verwijderen ten gunste van meer voordelige mogelijkheden en een betere leefstijl. Als je een gewoonte hebt om te roken, nagels te bijten, of ongewone eetpatronen hebt, kun je hulp krijgen.
 • Het geeft hoop en helpt je om beslissingen te nemen op basis van je dromen en niet je angsten. Het moedigt je aan positief te denken en maakt je een assertiever en vriendelijker persoon.
 • Het is een uitstekende manier om de communicatie te begrijpen van degenen met wie je omgaat, bijvoorbeeld je collega’s op het werk. Dit stelt je op zijn beurt in staat betere zakelijke beslissingen te nemen.
 • Het stelt je in staat een situatie vanuit meerdere perspectieven te begrijpen en daardoor beter te reageren op moeilijke situaties.
 • Het traint op een gevoelige manier zintuigen en maakt je in staat om een empowerend gedrag aan te nemen.
 • Een NLP-beoefenaar helpt je om slechte gewoonten te verwijderen en je doelen te bereiken – uiteindelijk kun je je volledige potentieel realiseren.

Werken met een NLP-beoefenaar

Via Coachregio zijn verschillende NLP coaches te vinden die je middels
neurolinguïstisch programmeren kunnen helpen. Neem eenvoudig contact op met een NLP coach, en kom verder. Vind een coach online door het bekijken en filteren van de profielen van enkele van de beste coaches van Nederland.