Goedkeuringsbeleid

Alle coaches met coachpagina’s voldoen aan onze professionele criteria voor een lidmaatschap. Voordat een coach op onze website kan worden opgenomen, moeten zij ons het bewijs leveren van het volgende:

  • Een relevante kwalificatie; of
  • Bewijs van inschrijving bij een beroepsorganisatie.

Inhoud van Coachregio profielen

Alle inhoud van het profiel van een coach is gegenereerd door de coach zelf. Coachregio kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van de openbare profielpagina’s van de leden, hoewel we altijd de inhoud controleren voor de eerste publicatie.

Verantwoordelijkheid voor wijzigingen

Coaches zijn verantwoordelijk om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen in hun kwalificaties, lidmaatschappen van beroepsorganisaties of verzekeringsdekking. Het is aan jou als bezoeker om de referenties van een coach te controleren voordat je akkoord gaat om hun diensten af te nemen.

Voordat je je afspraak maakt, vraag om:

  • bewijs van kwalificaties
  • registratiegegevens bij een erkende beroepsorganisatie;
  • bewijs van verzekeringsdekking;

Onthoud dat het lidmaatschap van een beroepsorganisatie en de verzekeringsdekking meestal na een jaar verlopen, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat alle gegevens op het profiel van een Coachregio up-to-date zijn.

Verantwoordelijkheid voor correspondentie

Als bezoeker dien je de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle correspondentie tussen jou en iedere coach die je via onze site benadert.

Coachregio zal in geen geval aansprakelijk zijn jegens jou of iemand anders voor enige beslissing genomen of actie ondernomen door jou, op basis van de informatie verstrekt op Coachregio.

Wij vermelden basisvermeldingen voor sommige organisaties voor informatieve doeleinden. Wij houden geen toezicht op basis vermeldingen.

Coachregio Intenties
Coachregio is niet bedoeld als website voor het verifiëren van de kwalificaties, bekwaamheden, geloofsbrieven of professionaliteit van de coaches die in de lijst zijn opgenomen en is niet verantwoordelijk voor enig lid dat in het overzicht is opgenomen. Hoewel we een relevante kwalificatie zien voor degenen die niet geregistreerd zijn bij een professionele instantie, betekent een goedgekeurde vermelding niet dat Coachregio die kwalificatie onderschrijft of accrediteert. Coachregio garandeert of beweert niet dat de leden of enig deel daarvan accuraat of volledig is.

Coachregio wijst alle garanties af, hetzij expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel.